Robotika a Mikrogeometrie

Naše řešení kombinuje tři šestiosá robotická ramena STÄUBLI TX60 a sofistikovanou technologii odstraňování otřepů od společnosti Magnetfinish. K implementaci potřeb zákazníka do řešení automatizace na klíč byly použity nejmodernější technologie a naše desetiletí zkušeností.


 

Realizované Reference robotizovaných pracovišť

V průběhu uplynulých let jsme realizovali v regionu střední Evropy a ve spolupráci s mateřskou firmou R. WICK AG i na dalších světových trzích stovky robotizovaných automatizovaných pracovišť.


Vstřikovací lis

Automatická obsluha vstřikovacích lisů je jednou ze silných stránek naší firmy. Systém navrhujeme vždy v úzké spolupráci se zákazníkem, aby řešení odpovídalo přesně jeho potřebám.

Kromě základní obsluhy lisu (zakládání zálisků a vykládání výlisků) řešíme i kompletaci výrobku a jeho uložení do příslušných boxů či odložení na dopravní pás. Samozřejmostí je automatická kontrola a proměření výrobku s následným vyřazením zmetků. To vše v plně automatickém režimu, bez zastavení výrobního procesu.

 

Zásobníková buňka pro paletizované díly

Jedním z naších standardizovaných produktů je zásobníková buňka pro paletizované díly. V kombinaci s robotem slouží k zakládání dílu do stroje a paletizování hotových dílů. Buňka může mít 1 až 4 zásobníky ovládané buď manuálně operátorem či automaticky pomocí krokových motorů. Samozřejmostí je komunikace s robotem a se strojem a následná interakce s operátorem tak, aby operátor měl vždy čas vyložit hotovou paletu a založit novou. Buňka a stroj tak může běžet stále v automatu a minimalizují se tak prostoje stroje.

 

ETA Agilus – lineární systém

Pro zakládání stroje jsme vyvinuli pro naše zákazníky jednoosý případně dvouosý lineární systém, kde robot zakládá kus k obrobení a vykládá hotový kus. Automatizace je rozšířena o kamerový systém COGNEX pro nalezení kusu, komunikaci se strojem a automatické vyřazení vadných výrobků. Pohyb osy a její interakci se strojem si zákazník kompletně naprogramuje přes připravenou vizualizaci v PLC. Může tak mít pro každý typ výrobku jiný program.

 

“CREATIVE AUTOMATION SOLUTIONS”

PRŮBĚH REALIZACE

1) Zpracování studie

Vypracování různých koncepčních variant návrhu pracoviště je první etapou v realizaci automatomatizace výrobního procesu.

Vlastnímu návrhu a zpracování studie předchází analýza požadavků zákazníka, stávajícího stavu, prostorových možností a celé řady dalších okolností, které mají vliv na finální optimální návrh řešení.

Výstupem této fáze projektu je návrh jednoho nebo více možných variant optimalizovaných návrhů provedení pracoviště nebo technologického uzlu výroby.

2) Počítačová simulace

V úvodní fázi projektu zpracujeme pomocí speciálních software prostředků pohybovou simulaci robotizovaného pracoviště.

Ta je nezbytná k plánování zástavbového prostoru, k výběru správné koncepce pracoviště a určení doby cyklu zařízení.

3) Konstrukce a elektroprojekce

V oddělení strojní konstrukce vznikají návrhy technických řešení pro naše zařízení.

Rozsah prací zahrnuje analýzy, návrhy, výpočty a zpracování technické dokumentace k dodávaným zařízením.

Konstrukční návrhy a výrobní dokumentaci pro naše zařízení tvoříme pomocí 3D software SolidWorks.

4) Vývoj software

Vyvíjíme aplikační software pro průmyslové roboty, PLC a vizualizace procesů.

Nejčastěji pracujeme s řídicími systémy KUKA, B&R a Siemens.

Pro řízení výrobních linek jsme vyvinuli a stále inovujeme vlastní sw produkty CMS a DACOS.

V oblasti HMI/SCADA nasazujeme osvědčený systém ZENON.

5) Výroba zařízení

Dle zpracované dokumentace vyrobíme jednotlivé části zařízení, které následně kompletujeme.

Kompletace zahrnuje nejen mechanickou montáž strojních dílů, ale i osazení stroje příslušnými elektro komponenty a řídicím systémem.

Kompletnost a funkčnost hotového zařízení jsme schopni zákazníkovi předvést ve vlastních prostorách.

6) Montáž a servis

Montáže provádíme nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Uplynulých letech jsme vyvezli do zahraničí již stovky robotizovaných pracovišť, strojů a zařízení vlastní konstrukce.

Samozřejmostí je následný záruční a pozáruční servis, který na naše zařízení poskytujeme.