1.3.2017

Kompaktní robotické buňky

Vyvinuli jsme několik variant kompaktních robotických buněk pro různé typické druhy aplikací.

Jedná se především o buňky určené pro zakládání materiálu nebo polotovarů do pracovních strojů a následné odebírání hotových dílů ze stroje.

Podle povahy a charakteru dílů je buňka vybavena jedním ze standardních typů zásobníků. Často jsou doplňovány další zařízení pro měření, testování, montáž nebo balení dílů.

Máme řešení pro kusovou i sériovou výrobu. Pro díly, které mohou mít hmotnost v řádech desetin gramů, ale i stovek kilogramů. Pro díly volně sypané, orientované, ukládané v blistrech, upnuté na paletách.

Neváhejte nás oslovit svým požadavkem.

bunka3