DOTAZNÍK UCHAZEČE

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost WHS-Handling spol. s r. o. zpracovávala a uchovávala moje osobní údaje uvedené v dotazníku a v přiložených souborech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento souhlas poskytuji pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání (až do mého písemného odvolání), případně dál jako o zaměstnanci společnosti WHS-Handling spol. s r. o. Zároveň potvrzuji, že údaje uvedené v dotazníku a přiložených souborech jsou přesné a pravdivé.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrzujete, že souhlasíte s předešlým textem prohlášení a jeho podmínkami. Po kliknutí na tlačítko se otevře / uloží dotazník v souboru pro MS Excel. Soubor ve svém počítači vyplňte, přiložte strukturovaný životopis a případné další přílohy a odešlete s průvodním dopisem e-mailem na adresu:

grebikova@whs.cz

SOUHLASÍM

“CREATIVE AUTOMATION SOLUTIONS”

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Jít do KOMPAKTNÍ ROBOTICKÉ BUŇKY

KOMPAKTNÍ ROBOTICKÉ BUŇKY

Vyvinuli jsme několik variant kompaktních robotických buňěk pro různé druhy aplikací. Jedná se především o buňky určené pro zakládání materiálu nebo polotovarů do pracovních strojů a následné odebírání hotových dílů ze stroje.

Více informací
Jít do INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Významnou část našich dodávek tvoří automatizace výrobních procesů v lisování plastů. Typicky se jedná o robotizovaná pracoviště ke vstřikovacím lisům určená pro přípravu a zakládání zálisků a odběr hotových dílů.

Více informací
Jít do SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

Při tvorbě software klademe důraz na to, aby byl moderní, uživatelsky přívětivý a spolehlivý. Prosazujeme koncept One button solution, kdy software přebírá do maximální možné míry veškeré úkony obsluhy.

Více informací