DOTAZNÍK UCHAZEČE

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost WHS-Handling spol. s r. o. zpracovávala a uchovávala moje osobní údaje uvedené v dotazníku a v přiložených souborech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tento souhlas poskytuji pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání (až do mého písemného odvolání), případně dál jako o zaměstnanci společnosti WHS-Handling spol. s r. o. Zároveň potvrzuji, že údaje uvedené v dotazníku a přiložených souborech jsou přesné a pravdivé.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrzujete, že souhlasíte s předešlým textem prohlášení a jeho podmínkami. Po kliknutí na tlačítko se otevře / uloží dotazník v souboru pro MS Excel. Soubor ve svém počítači vyplňte, přiložte strukturovaný životopis a případné další přílohy a odešlete s průvodním dopisem e-mailem na adresu:

grebikova@whs.cz

SOUHLASÍM

“CREATIVE AUTOMATION SOLUTIONS”

WE ARE OFFERING THE FOLLOWING SERVICES

Go to COMPACT ROBOTIC CELLS

COMPACT ROBOTIC CELLS

We have developed several versions of compact robotic cells for various types of application. These cells are mainly designed for feeding of material or semi-finished products into production machines and consequently removing of finished products from the machine.

More information
Go to CUSTOM-MADE SOLUTION

CUSTOM-MADE SOLUTION

Automation of manufacturing processes in plastic industry forms a significant part of our supplies. Those are usually robotized workplaces supplementing injection moulding machines designed to prepare and feed inserts or to remove finished parts.

More information
Go to SOFTWARE SOLUTION

SOFTWARE SOLUTION

We put modern touch, user-friendly interface and reliability first when designing software. We support the One Button Solution concept when software takes over operator’s tasks to the maximum extent possible.

More information