1.3.2017

Softwarové řešení

Při tvorbě software klademe důraz na to, aby byl moderní, uživatelsky přívětivý a spolehlivý. Prosazujeme koncept ‚one button solution‘, kdy software přebírá do maximální možné míry veškeré úkony obsluhy zejména při inicializaci stroje, nastavování výchozích provozních parametrů, řešení poruchových stavů a podobně. Pro obsluhu stroje je připravena řada průvodců, moderní a přehledná vizualizace.

sw2

PLC

– Přání zákazníka řešíme vždy individuálně s použitím moderních PLC systémů (B&R, Siemens) a vývojových prostředí (Automation Studio 4 a TIA portal)

HMI/SCADA

– Pro vizualizaci, sběr dat a reporting nasazujeme system Zenon

WINDOWS APLIKACE

– Složité a datově náročné úkoly řešíme vývojem aplikací pod Windows za použití moderních objektových programovacích jazyků a SQL databází

Zákaznická řešení

– Bohaté zkušenosti z aplikací PLC, robotů, HMI/SCADA a objektového programování využíváme k návrhu a vývoji řešení, které přesně splňuje požadavky zákazníků

IPCS = Integrated process control system

Kombinace našich existujících řešení zastřešená moderní vizualizaci HMI/SCADA pro plně automatické řízení výroby založené na objednávkovém systému vyhodnocující stav a dostupnost strojů, dílů a prioritu objednávek.

Máme pro Vás připraveny následující produkty a řešení:

PLC modulární systém

– Předpřipravený modulární systém doplněný o specifickou funkci stroje nám umožňuje dodat robustní PLC software v krátkém čase.

CMS = Cell management system

– Modulární aplikace určená pro řízení výroby na robotických buňkách. Od obsluhy jednoho stroje až po rozsáhlé automatizované linky.

– Rozsáhlá modulární aplikace určená pro řízení výroby robotických buněk ale i na rozsáhlých automatizovaných linkách

OHM = Order Handling Management

– Systém pro správu zakázek a řízení výrobního procesu. Umožňuje hlídání kvality výroby, sběr dat a vytváření statistik a reportů.

sw1