“CREATIVE AUTOMATION SOLUTIONS”

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Jít do KOMPAKTNÍ ROBOTICKÉ BUŇKY

KOMPAKTNÍ ROBOTICKÉ BUŇKY

Vyvinuli jsme několik variant kompaktních robotických buňěk pro různé druhy aplikací. Jedná se především o buňky určené pro zakládání materiálu nebo polotovarů do pracovních strojů a následné odebírání hotových dílů ze stroje.

Více informací
Jít do INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Významnou část našich dodávek tvoří automatizace výrobních procesů v lisování plastů. Typicky se jedná o robotizovaná pracoviště ke vstřikovacím lisům určená pro přípravu a zakládání zálisků a odběr hotových dílů.

Více informací
Jít do SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

Při tvorbě software klademe důraz na to, aby byl moderní, uživatelsky přívětivý a spolehlivý. Prosazujeme koncept One button solution, kdy software přebírá do maximální možné míry veškeré úkony obsluhy.

Více informací

PRŮBĚH REALIZACE

1) Zpracování studie

Vypracování různých koncepčních variant návrhu pracoviště je první etapou v realizaci automatomatizace výrobního procesu.

Vlastnímu návrhu a zpracování studie předchází analýza požadavků zákazníka, stávajícího stavu, prostorových možností a celé řady dalších okolností, které mají vliv na finální optimální návrh řešení.

Výstupem této fáze projektu je návrh jednoho nebo více možných variant optimalizovaných návrhů provedení pracoviště nebo technologického uzlu výroby.

2) Počítačová simulace

V úvodní fázi projektu zpracujeme pomocí speciálních software prostředků pohybovou simulaci robotizovaného pracoviště.

Ta je nezbytná k plánování zástavbového prostoru, k výběru správné koncepce pracoviště a určení doby cyklu zařízení.

3) Konstrukce a elektroprojekce

V oddělení strojní konstrukce vznikají návrhy technických řešení pro naše zařízení.

Rozsah prací zahrnuje analýzy, návrhy, výpočty a zpracování technické dokumentace k dodávaným zařízením.

Konstrukční návrhy a výrobní dokumentaci pro naše zařízení tvoříme pomocí 3D software SolidWorks.

4) Vývoj software

Vyvíjíme aplikační software pro průmyslové roboty, PLC a vizualizace procesů.

Nejčastěji pracujeme s řídicími systémy KUKA, B&R a Siemens.

Pro řízení výrobních linek jsme vyvinuli a stále inovujeme vlastní sw produkty CMS a DACOS.

V oblasti HMI/SCADA nasazujeme osvědčený systém ZENON.

5) Výroba zařízení

Dle zpracované dokumentace vyrobíme jednotlivé části zařízení, které následně kompletujeme.

Kompletace zahrnuje nejen mechanickou montáž strojních dílů, ale i osazení stroje příslušnými elektro komponenty a řídicím systémem.

Kompletnost a funkčnost hotového zařízení jsme schopni zákazníkovi předvést ve vlastních prostorách.

6) Montáž a servis

Montáže provádíme nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Uplynulých letech jsme vyvezli do zahraničí již stovky robotizovaných pracovišť, strojů a zařízení vlastní konstrukce.

Samozřejmostí je následný záruční a pozáruční servis, který na naše zařízení poskytujeme.